Услуги

Дейността на фирмата включва:

 • Строителство и ремонт на пътища, улици и пътни съоръжения

 • Изграждане площадкови ВиК инсталации и направа на вертикална планировка.

 • Изграждане ВиК системи за инфраструктурни съоръжения, канализационни инсталации

 • Изграждане на външен водопровод и канализация.

 • Изграждане на противопожарни инсталации.

 • Ремонт на съществуващи напоителни системи.

 • Изграждане на питейно-битови и поливни водопроводи.

 • Изграждане на пречиствателни станции за питейна вода.

 • Жилищни, промишлени и културно-битови сгради, както и всички видове ВиК инсталации за тях

 • Корекции на реки и водни басейни

 • Услуги със строителни машини и специализиран транспорт

Фирмата разполага с механизация:

 • Багери

 • Булдозери

 • Валяци

 • Грейдери

 • Подвижни автокранове

 • Товарни автомобили

 • Самосвали

 • Фадроми

 • Трактори

 • Електроагрегати

 • Компресори

 • Подвижна работилница

"Белмекен Пазарджик" ООД
ул. Александър Стамболийски 50
4400 - Пазарджик
виж карта
тел.:034 / 448310
факс:034 / 445198
e-mail:belmeken@b-trust.org