Строителна фирма "Белмекен Пазарджик" ООД започва дейността си през 2005 г.

Фирмата има опит както в новото строителство така и в строителните ремонти. През периода от създаването си до сега тя е изпълнявала обекти с различни функции, предназначение и сложност.

Личния състав на фирмата е с необходимата техническа и инженерна квалификация за изпълнение предмета на дейност и е в състояние да извършва строителни и ремонтни дейности със собствен кадрови и технически потенциал при условие на гарантирано качество.

Фирмена политика:

  • Коректни отношения с инвеститорите, които се постигат чрез спазване на всички поети ангажименти от фирмата към конкретния обект или вид СМР.

  • Срочно и качествено изпълнение строителни работи.

  • Стриктно спазване на работните проекти и изпълнението им съгласно ПИПСМР и БДС.

  • Еднакво отговорно отношение към поетите ангажименти към инвеститорите, без да се делят обектите на малки и големи.

  • Успешно усвояване и прилагане на нови съвременни технологии и материали при изпълнение на СМР.

Фирмата разработва и внедрява:

  • Система за управление на качеството ISO 9001-2000

  • Система за управление на околната среда ISO 14001-2004

  • Системи за управление на здравето и безопасността при работа ISO 18001-2007